شعر از کیست: المنه لله که در میخانه باز است* زآن رو که مرا بر دراو روی نیاز است

شعر از کیست: المنه لله که در میخانه باز است* زآن رو که مرا بر دراو روی نیاز است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی