آلچا در زبان ترکی به چه معناست؟

آلچا در زبان ترکی به چه معناست؟

تاکنون 42 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گوجه سبز (33 نفر)
  • هندوانه (6 نفر)
  • پیاز (2 نفر)
  • توت فرنگی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی