مگه بیکارم بشینم سوال طرح کنم

مگه بیکارم بشینم سوال طرح کنم

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مشخصه بیکاری (10 نفر)
  • گزینه ی سه درست میباشد (2 نفر)
  • گزینه دو درست میباشد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی