کشور اژدهای قرمز

کشور اژدهای قرمز

تاکنون 129 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چین (103 نفر)
  • کره (10 نفر)
  • ژاپن (8 نفر)
  • تایلند (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

  • 0000
  • ١۶ مرداد ٩٨
  • 0000
  • ١۴ مرداد ٩٨