معنی کلمه ترکی Teşekkürler چیست

معنی کلمه ترکی Teşekkürler چیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی