معنی کلمه ترکی Şahane چیست

معنی کلمه ترکی Şahane چیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی