دربی 84 بین استقلال و پرسپولیس کدام تیم پیروز شد؟

دربی 84 بین استقلال و پرسپولیس کدام تیم پیروز شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی