زندگینامه الکسیس تگزاس

زندگینامه الکسیس تگزاس

تاکنون 58 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • پیت Mr. Pete همسر الکسیس تگزاس (35 نفر)
  • محل تولد پایگاه نظامی آمریکا در کشور پاناما (23 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی