پاول ندود لقب کدام بازیکن است

پاول ندود لقب کدام بازیکن است

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بوداي کوچک (1 نفر)
  • پادشاه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی