این جمله از کیست؟ "آنچه یک زن و شوهر جوان باید بدانند این است که جوانی می گذرد."

این جمله از کیست؟ "آنچه یک زن و شوهر جوان باید بدانند این است که جوانی می گذرد."

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی