قطره قطره جمع شود،وانگهی دریا شود یعنی چی؟

قطره قطره جمع شود،وانگهی دریا شود یعنی چی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی