حساس ترین انگشت دست کدام است ؟ (س.ب)

حساس ترین انگشت دست کدام است ؟ (س.ب)

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • شست (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی