واژه دالگت در زبان کردی به چه معناست؟

واژه دالگت در زبان کردی به چه معناست؟

تاکنون 174 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دایی (157 نفر)
  • عمویت (16 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی