یک کیلو گندم بیشتره یا یک کیلو کاه؟

یک کیلو گندم بیشتره یا یک کیلو کاه؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی