اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت می‌کندچیست؟

اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت می‌کندچیست؟

تاکنون 137 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مورچه ای که شلوار لی ابی پوشیده (108 نفر)
  • فیلی که شلوار لی ابی پوشیده (29 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی