صاحب امتیاز نرم افزار واتس اپ، که موسس فیــس بوک نیز هست چه نام دارد؟ (س.ب)

صاحب امتیاز نرم افزار واتس اپ، که موسس فیــس بوک نیز هست چه نام دارد؟ (س.ب)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی