کره اسب ها لقب کدام تیم است؟

کره اسب ها لقب کدام تیم است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فنرباغچه ترکیه (1 نفر)
  • دالیان چین (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی