وزن بچه نهنگ هنگام تولد...؟

وزن بچه نهنگ هنگام تولد...؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 700کیلو گرم..؟ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی