واژه ی \\"خُلک\\"در گویش بندرعباسی ب کدام معناست؟

واژه ی \\"خُلک\\"در گویش بندرعباسی ب کدام معناست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی