اون چیه که از بالا به پایین 2هست ولی از پایین به بالا یکی هست؟

اون چیه که از بالا به پایین 2هست ولی از پایین به بالا یکی هست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی