اولین آیه‌ای که از «بهشت» یاد می‌کند کدام است؟

اولین آیه‌ای که از «بهشت» یاد می‌کند کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی