کدام یک از دروس زیر در رشته انسانی نیست؟؟

کدام یک از دروس زیر در رشته انسانی نیست؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی