نام رئیس جمهور کره شمالی کدام است///فانتوم///

نام رئیس جمهور کره شمالی کدام است///فانتوم///

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی