سوره ای که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟

سوره ای که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی