قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟

قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی