برای از بین بردن اشتعال در موتور های دیزلی کدوم یک از اضلاع مثلث آتش حذف میشود؟

برای از بین بردن اشتعال در موتور های دیزلی کدوم یک از اضلاع مثلث آتش حذف میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی