اولين آيه‌اي كه از سوره «توبه» نازل شده، كدام است؟

اولين آيه‌اي كه از سوره «توبه» نازل شده، كدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی