در نظام جمھوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه بعداز کدام مورد حق حاکمیت پیدا می کند؟(omid2000)

در نظام جمھوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه بعداز کدام مورد حق حاکمیت پیدا می کند؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی