رییس جمهور فرانسه در تاریخ1978میلادی چه کسی بوده است؟(جگـرسفید)

رییس جمهور فرانسه در تاریخ1978میلادی چه کسی بوده است؟(جگـرسفید)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • هوگو چاوز (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی