«آخرین آیه‌ای که سجده واجب دارد» در کدام سوره قرار دارد؟

«آخرین آیه‌ای که سجده واجب دارد» در کدام سوره قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی