در مدل TCP/IP بسته ای که بین لایه های اینترنت منتقل می شود چه نام دارد؟

در مدل TCP/IP بسته ای که بین لایه های اینترنت منتقل می شود چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی