کدام حیوان قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشد ؟؟؟

کدام حیوان قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشد ؟؟؟

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جغد (11 نفر)
  • نهنگ (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی