روستای تاریخی کندوان در کدام یک از شهرستان های استان آذربایجان شرقی قرار دارد؟

روستای تاریخی کندوان در کدام یک از شهرستان های استان آذربایجان شرقی قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی