حدیث:در بسياري مواقع خاموشي خوب ياوري است، هرچند سخنور باشي. از کیست؟

حدیث:در بسياري مواقع خاموشي خوب ياوري است، هرچند سخنور باشي. از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی