در خطبه ............. نهج البلاغه حضرت علی(ع) به ظهور حضرت مهدی اشاره دارد.

در خطبه ............. نهج البلاغه حضرت علی(ع) به ظهور حضرت مهدی اشاره دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی