این بیت از کیه؟امشب ز غمت میان خون خواهم خفت/وز بستر عافیت برون خواهم خفت

این بیت از کیه؟امشب ز غمت میان خون خواهم خفت/وز بستر عافیت برون خواهم خفت

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی