نام قدیم شهرستان میناب چه بود؟(میناب: یکی از شهرهای استان هرمزگان است)

نام قدیم شهرستان میناب چه بود؟(میناب: یکی از شهرهای استان هرمزگان است)

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مینو (2 نفر)
  • آنامیس (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی