چپ دست ها بیشتر عمر میکنند یا راست دست ها؟

چپ دست ها بیشتر عمر میکنند یا راست دست ها؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی