معنی ضرب المثل: آب از دستش نمیکه

معنی ضرب المثل: آب از دستش نمیکه

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی