نهج البلاغه داراي چند کلمات قصار است؟ دادا

نهج البلاغه داراي چند کلمات قصار است؟ دادا

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 723 کلمه قصار (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی