پایتخت کشور ترکیه کجاست؟

پایتخت کشور ترکیه کجاست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • انکارا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی