جعبه ی سیاه هواپیما چه رنگی است؟؟!!

جعبه ی سیاه هواپیما چه رنگی است؟؟!!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی