معروف ترین سراینده ی داستان های بزمی در ادب پارسی کیست؟

معروف ترین سراینده ی داستان های بزمی در ادب پارسی کیست؟

تاکنون 22 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حافظ (20 نفر)
  • سعدی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی