-میگوید:برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !saraa

-میگوید:برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !saraa

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی