چشمه در کردی به چه معنی میباشد؟

چشمه در کردی به چه معنی میباشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • استرک (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی