امام کاظم علیه السلام فرمودند : هر کس ............. است رتبه اش در .............. بالاتر است .

امام کاظم علیه السلام فرمودند : هر کس ............. است رتبه اش در .............. بالاتر است .

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عقلش کاملتر – دنیا (4 نفر)
  • با ایمان تر – آخرت (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی