هواپیمایی از ایران به سمت کربلا در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند، بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟542

هواپیمایی از ایران به سمت کربلا در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند، بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟542

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی