دو به توان خودش ضرب در، چهار به توان دو=؟

دو به توان خودش ضرب در، چهار به توان دو=؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی