گرزمسجد به خرابات شدم خرده مگیر از کیست این شعر؟؟؟؟

گرزمسجد به خرابات شدم خرده مگیر از کیست این شعر؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی