چه کسی تشکیل وتکامل اینترنت را به ساخت کلیسا تشبیه کرد؟542

چه کسی تشکیل وتکامل اینترنت را به ساخت کلیسا تشبیه کرد؟542

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی